Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) dve výzvy s cieľom podporiť:

 Malé a stredné podniky (MSP) v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska

Cieľom je opatrenia je zvýšiť ich technologickú úroveň MSP vo vybraných regiónoch.

 

 
 

Ponúkame prípravu projektov uvedených výziev na kľúč.

 
 

 

Pripravované a očakávané výzvy

 Tvorba nízkouhlíkových stratégií

 Podpora výskumu a vývoja v podnikoch

 

 

Pre vyhlásenú výzvu zameranú na malé a stredné podniky (MSP) z najmenej rozvinutých okresoch Slovenska ponúkame vzorové projekty.

 
 

 

V minulosti sme pripravili vzorové projekty pre ďalšie výzvy vyhlásené v rámci Operačného programu výskum a inovácie a Integrovaného operačného programu:

 Výzva na podporu začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03)

 Výzva na podporu inovácií a technologického transferu (OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02)

 Výzva na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04)

 Výzva na podporu MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (IROP-PO3-SC31-2016-5)

 

Viac tu

 

 

Portál europodpora.sk bol ocenený v rámci 10. ročníka súťaže o Cenu ministra hospodárstva "Inovatívny čin roka 2016" za ponuku vypracovaných vzorových projektov.

 

 

 
 

Základné pojmy v štrukturálnych fondoch

Informačné centrá v regiónoch

Kontaktujte nás.